+40244520804

Servicii

Suntem o firma cu experienta autorizata de Ministerul Mediului pentru elaborarea studiilor de mediu precum:

 • Memorii tehnice de activitate in vederea obtinerii acordului de mediu;
 • Studii de evaluare a impactului in vederea obtinerii acordului de mediu;
 • Bilanturi nivel I si II si Rapoarte la Bilant de mediu;
 • Evaluarea riscului pentru obtinerea autorizatiei de mediu;
 • Intocmirea Programului de conformare, parte integranta din autorizatia de mediu;
 • Planuri de refacere a mediului pentru activitatiile industriale in concordanta cu legislatia actuala (Legea Apelor, Legea Minelor, Legea protectiei mediului, etc.);
 • Intocmirea Fisei de prezentare si a declaratiei necesara emiterii autorizatiei de mediu;
 • Evidentierea gradului actual de poluare pentru toti factorii de mediu (sol, apa, aer, vegetatie, zgomote si vibratii, social), prin lucrari si studii de ingineria mediului, in ariile solicitate de beneficiar, in scopul diminuarii factorilor poluanti; consilierea beneficiarului privind responsabilitatile legate de calitatea factorilor de mediu;
 • Gestionarea deseurilor chimice, toxice si periculoase, solutii de eliminare a deseurilor, evaluare si solutii de reconstructie ecologica a terenurilor contaminate cu deseuri, etc;
 • Sustinerea proiectelor si documentatiilor la Agentiile de Mediu din zona lucrarii;
 • Documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.
 • Elaborare rapoarte de mediu;
 • Elaborare documentatii pentru evaluare adecvata ;
 • Studii de evaluarea impactului;
 • Evaluare raport de amplasament;
 • Elaborare studii privind pierderile tehnologice la SDC si depozite;

 • Elaborare fise de caracterizare deseuri si incadrare codificare conform Legii 211/15.

De asemeni oferim consultanta de mediu partenerilor nostri pentru a imbunatatii performanta de mediu, pentru a optimiza procesele si a reduce riscurile si impacturile negative asupra mediului.

Laboratorul de analize de mediu, cu acreditare RENAR pentru ISO 17025 se ocupa de monitorizarea factorilor de mediu astfel:

Determinarea calitatii factorilor de mediu

Apa, aer, sol, zgomot, noxe – se realizeaza prin efectuarea de masuratori directe cat si prin intermediul analizelor de laborator, la cererea clientului.

Masuratorile pentru poluantii din atmosfera si apa se efectueaza cu aparatura moderna (cu citire directa, cu aprobare de model, verificare metrologica si certificare ISO 9001) si se stabileste modul de dispersare a acestora;

Teste de levigabilitate si incercari specifice deseuri conform Ord MMGA 95/2005

Determinari putere calorifica combustibili solizi, combustibili lichizi, biocombustibili, combustibili solizi prin recuperare

Determinarea calitatii aerului cu autolaborator conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, sol, aer) consta in:

 • Prelevari si analize de probe de aer: emisii de poluanti prin masuratori la sursele  de emisie dirijate si printro retea de puncte de control pentru emisii în perimetrul extrauzinal, imisii, pulberi;
 • Prelevari si analize de probe de sol/reziduri;
 • Prelevari si analize de probe de ape uzate;
 • Masurari ale nivelului de zgomot în: perimetrul intrauzinal, zona surselor, zona protejata si la limita functionala;

Determinarea nivelului de noxe de mediu

Masurarea acestora se face la cererea beneficiarului pentru a determina noxele emise in aer, noxe ce provin de la activitati specifice domeniului lor de activitate. Acestea pot fii masurate continuu sau momentan in functie de cerinte.

Determinarea nivelului de noxe profesionale

Suntem abilitati de Ministerul Sanatatii pentru masurarea nivelului de noxe profesionale la locul de munca (microclimat, umiditate, temperatura, alte noxe profesionale conform certificatului de abilitare).

Determinarea nivelului de zgomot

Masurarea nivelului de zgomot se face pentru stabilirea exacta a surselor de poluare fonica in perimetrul in care beneficiarul isi desfasoara activitatea. Aparatele utilizate sunt sonometre de clasa I, conforme cu cerintele Uniunii Europene. Toate masuratorile nivelului de zgomot se efectueaza conform standardelor in vigoare, si se regasesc  intr-un raport de analize care cuprinde pe langa diagramele efective, si concluziile specialistilor nostri si indrumarile pentru gasirea solutiilor necesare imbunatatirii activitatii respective acolo unde este cazul.

Firma noastra este abilitata sa intocmeasca Scenarii de securitate la incendiu in vederea obtinerii Avizului PSI, cat si a Autorizatiei PSI.

Scenariul de securitate la incendiu se verifica obligatoriu la cerinta fundamentala C – securitate la incendiu, de catre verificator de proiecte atestat de catre MDRAP., serviciu ce este inclus in oferta firmei noastre. In cazul in care nu exista planuri de arhitectura si instalatii ale cladiri, acestea pot fi intocmite de catre arhitectii nostri, tarifate separat fata de scenariul de securitate la incendiu.

Acest serviciu se adreseaza persoanelor fizice, juridice, care doresc sa realizeze constructii noi, sau sa modernizeze constructii existente, asa cum sunt definite in HG 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne solicitati informatii accesand pagina de contactIar pentru vizualizarea proiectelor realizate, puteti accesa pagina noastra de Facebook.

 

Proiecte necesare pentru exploatarea agregatelor minerale, in cadrul balastierelor

Intocmim proiecte pentru obtinerea permiselor/licentelor de exploatare si a avizelor si autorizatiilor necesare exploatarii de balast atat in albia raurilor cat si in terasa acestora, conform legislatiei in vigoare. Acestea constau in urmatoarele:

 • ridicare topografica efectuata de topometrist autorizat si avizarea lucrarii la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara
 • intocmirea documentatiei de obtinere a avizului de gospodarire a apelor si a studiului tehnic zonal aferent, cu vizit in teren
 • elaborarea documentatiei de obtinere a permisului/licentei de exploatare de la ANRM Bucuresti
 • documentatia de obtinere a Autorizatiei de gospodarire a apelor si a abonamentului de exploatare de la Directia Apelor pe raza careia se afla exploatarea
 • intocmirea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si Autorizatiei de construire pentru exploatarea de agregate.
 • calculul devizului general de lucrari

De asemeni oferim si consultanta de specialitate privind depunerea si sustinerea proiectelor la autoritatile de resort. Colaboram cu verificatori de proiecte si experti pentru avizarea lucrarilor intocmite.

Inspectarea tehnica a statiilor/depozitelor de distributie carburanti in vederea limitarii emisiilor de compusi organici volatili

In anul 2003 am obtinut atestare din partea MIR pentru avizarea tehnica a proiectelor si inspectia tehnica in exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din incarcarea, descarcarea si distribuirea benzinei la terminale si la statiile de benzina.

Efectuam inspectii tehnice in teren si emitem avize si certificate COV necesare obtinerii Autorizatiei de mediu. De asemeni oferim si consultanta cu privire la dotarile optime statiei/depozitului de carburanti.

Testarea eficientei sistemelor de recuperare vapori, etapa II conform Legii 264/2017

Pentru detalii suplimentare puteti vizualiza Atestarile firmei de catre Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri pentru avize si inspectii tehnice COV.

 • Evaluarea masurii in care managementul, sistemele si echipamentele de protectie a mediului functioneaza la parametrii proiectati , in concordanta cu cerintele respectarii conditiilor de mentinere a echilibrelor sistemelor naturale;
 • Evaluarea gradului de respectare a legilor si reglementarilor in domeniu;
 • Diminuarea expunerii oamenilor la riscuri datorate degradarii mediului.