+40372913240

Servicii

Proiecte exploatare agregate minerale

Proiecte necesare pentru exploatarea agregatelor minerale, in cadrul balastierelor

Intocmim proiecte pentru obtinerea permiselor/licentelor de exploatare si a avizelor si autorizatiilor necesare exploatarii de balast atat in albia raurilor cat si in terasa acestora, conform legislatiei in vigoare. Acestea constau in urmatoarele:

 • ridicare topografica efectuata de topometrist autorizat si avizarea lucrarii la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara
 • intocmirea documentatiei de obtinere a avizului de gospodarire a apelor si a studiului tehnic zonal aferent, cu vizit in teren
 • elaborarea documentatiei de obtinere a permisului/licentei de exploatare de la ANRM Bucuresti
 • documentatia de obtinere a Autorizatiei de gospodarire a apelor si a abonamentului de exploatare de la Directia Apelor pe raza careia se afla exploatarea
 • intocmirea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si Autorizatiei de construire pentru exploatarea de agregate.
 • calculul devizului general de lucrari

GESTIONAREA PERIMETRELOR MINIERE (CARIERE, BALASTIERE, ETC)

 • Elaborarea documentațiilor de obținere a permiselor/licențelor de exploatare studiul de fezabilitate, proiectul tehnic de exploatare, etc.
 • Elaborarea și avizarea planului de gestionare (management) a deșeurilor extractive;
 • Proiect tehnic de refacere a mediului, închidere, reabilitare si reconstrucţie ecologică;
 • Plan de închidere și reabiltare (refacere a mediului) a perimetrelor miniere;
 • Avizare, autorizare si Acces la Terenuri;
 • Lucrari de cercetare si explorare geologică;
 • Schimbarea categoriei de folosință;
 • Elaborarea planului/preliminarului de exploatare.

De asemeni oferim si consultanta de specialitate privind depunerea si sustinerea proiectelor la autoritatile de resort. Colaboram cu verificatori de proiecte si experti pentru avizarea lucrarilor intocmite.