+40244520804

Servicii

Laboratorul de incercari

#Esantionarea/prelevarea probelor

Esantionarea/prelevarea probelor de apa/sol/deseu/namol/slam/biodeseu/sediment

Laboratorul efectueaza in regim acreditat si in sistem de asigurarea calitatii activitati de esantionare/prelevare a probelor in conformitate cu urmatoarele standarde de esantionare:

 • esantionare apa potabila, apa subterana, apa de suprafata, rauri, lacuri, apa uzata pentru incercari fizico-chimice si microbiologice: EN ISO 5667-1,3,6,14; ISO 5667-4,5,10,11; EN ISO 19458
 • esantionare sol STAS 7184/1-84, ISO 18400-102,104,106; ISO 14507, ISO 10381-5
 • esantionare namol/sediment EN ISO 5667-13,15; STAS 12526-87
 • esantionare deseu, biodeseu CEN/TR 15310-1,2,3,4

  

#Determinarea calitatii aerului inconjurator si aerului interior

Laboratorul LAJEDO este unul dintre putinele laboratoare din tara care poate efectua monitorizarea de lunga durata a calitatii aerului prin intermediul autolaboratorului din dotare. Astfel in conformitate cu prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator cu modificarile si completarile ulterioare si STAS 12574-87 Aer din zonele protejate putem determina la orice locatie aleasa utilizand metodele de referinta si/sau metode cu echivalenta demonstrata urmatorii parametrii de interes: CO, SO2, NO2, NO, NOx, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, benzen, O3, hidrocarburi aromatice policiclice / benzo(a)piren BaP, Hg, H2S, NH3, alte elemente selectate – Al, B, Ba, Be, Ca, Co, Cu, Cr, Cr6+, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Sb, Se, Sn, Te, Ti, Tl, V, Zn, Ag, compusi organici volatili C5-C15, hidrocarburi aromate toluen, etilbenzen, o,m,p-xilen.

Incercarile se efectueaza ca medii de 1h, 24h sau anuale cu respectarea obiectivelor de calitate si agregarea datelor impuse de legislatia aplicabila.

Datele obtinute pot fi prezentate ca atare, dar se pot de asemenea interpreta prin comparatie cu limitele maxime admisibile sau se poate realiza dispersia acestora in atmosfera cu programul DISPERS 5.2 pentru diverse distante si conditii meteorologice pentru a identifica efectul poluantilor emisi asupra cartierelor de locuinte sau altor zone sensibile. Interpretarea rezultatelor se realizeaza cu expertii de mediu LAJEDO din cadrul Departamentului de Elaborare Documentatii de Mediu si Apa.

Incercarile de calitatea aerului sunt insotite de monitorizarea parametrilor meteorologici, in vederea exprimarii valorilor corectate pentru temperatura si presiunea de referinta la 293K si presiune de 101,3kPA. Prin intermediul statiilor meteo digitale dotate cu senzori specifici de exterior/interior (termohigrometru, barometru, anemometru ultrasonic, etc.) laboratorul efectueaza monitorizarea conditiilor meteo pe perioada efectuarii tuturor monitorizarilor de calitatea aerului cu posibilitatea de transmitere a datelor la distanta, in timp real, prin tehnologie GSM: temperatura, umiditate, presiune, viteza si direcția vântului. Masurarea parametrilor meteo se realizeaza la inaltimi variabile de pana la 10m deasupra solului in functie de standardul de metoda aplicat si scopul propus.  

#Monitorizarea periodica a emisiilor

Monitorizarea periodica a emisiilor, a compozitiei gazelor arse de la diverse surse stationare indiferent de inaltimea planului de esantionare

Conform prevederilor L278/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 188/2018 si Ordinul MAPPM 462/1993 laboratorul detine sisteme de esantionare n regim izocinetic si echipamente portabile pentru determinarea compozitiei emisiilor si parametrilor gazelor arse. Personalul este apt pentru lucrul la inaltime si are dotarile necesare lucrului in siguranta si liftarii echipamentelor. Laboratorul asigura prelevari pentru esantionari de lunga durata si exprimarea rezultatelor in conformitate cu prevederile legale aplicabile (6-8ore esantionare dioxine si furani, minim 30min si max. 8ore esantionari pentru restul indicatorilor) corectarea valorilor la 273,15K, 101,3KPa, O2 de referinta si continutul de vapori de apa.

Laboratorul efectueaza in regim acreditat urmatoarele incercari si parametrii ai emisiilor la surse fixe:compusi organici dioxine si furani PCDD/PCDF, dioxine tip PCB, pulberi, carbon organic total, COV, CO, SO2, CO2, H2S, NO2, NOx, O2, elemente selectate – Ag, As, Al, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cu, Cr, Cr6+, Cr2O3, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Ti, Tl, V, Zn, concentratie Hg, compusi anorganici acid clorhidric, acid cianhidric, acid fluorhidric, amoniac si parametrii gazului ars: temperatura, presiune, viteza, debit, continut de vapori de apa.

Pentru instalatiile si activitatile care utilizeaza solventi organici pe langa efectuarea monitorizarilor de emisii in gaze reziduale de carbon organic total – metoda de referinta cu detector FID portabil si a determinarilor de emisii fugitive COV prin colaborare cu Departamentul de elaborare documentatii de mediu si apa si expertii LAJEDO oferim calcule de plauzibilitate a cantitatii de compusi organici in emisii/imisii – bilant masic intrari-iesiri in functie de consumul de substante cu continut de solventi si intocmirea Planului de gestionare a solventilor, a schemei de reducere cu oferirea de solutii tehnice pentru conformarea cu prevederile legale aplicabile activitatii desfasurate.

#Determinarea calitatii aerului locului de munca

Determinarea calitatii aerului locului de munca si a expunerii angajatilor la agenti chimici si fizici, determinarea parametrilor de microclimat (temperatura, umiditate, viteza curentilor de aer, iluminat, masurarea WBGT si calcularea valorilor indicelui de stres termic pe clase de  metabolism si tipuri de activitati.

Laboratorul de incercari/esantionari de mediu, sanatate si securitate ocupationala LAJEDO detine abilitare de tip nou din partea Ministerului Sanatatii pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 1149/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale. Laboratorul are o experienta de peste 10ani in acest domeniu, fiind la a patra abilitare din partea Ministerului Sanatatii fara intrerupere.

La cererea clientilor nostri putem efectua 70-80% din agentii chimici prevazuti in legislatia nationala de securitate si sanatate ocupationala: HG 584/2018, HG 359/2015 pentru mofificarea HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor imp0otriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.

Efectuam in regim acreditat si abilitat de Ministerul Sanatatii si urmatorii parametrii specifici expunerii lucratorilor la locul de munca:

 • Parametrii microclimat (temperatura, umiditate, presiune, viteza curentilor de aer, indice stres termic WBGT)
 • Nivel de zgomot ocupational conform HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot – sonometer integratoare clasa 1, 2 si exponometre acustice personale pentru monitorizari de lunga durata cu exprimarea valorii de expunere la 8h, in functie de valorile masurate si timpul de expunere al angajatului la zgomot declarat de angajator.
 • Nivel de vibratii transmise sistemului mana – brat si intregului corp conform prevederilor HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii – unul din cele 2 laboratoare din tara acreditate pentru astfel de incercari.

 

Masurarea concentratiei de fibre de azbest in aer prin microscopie optica in contrast de faza, PCM (metoda recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii) in timpul activitatilor curente, sau in timpul activitatilor de demolare, cu posibilitate esantionare la punct fix sau in zona de respiratie a lucratorului /(putem efectua 4-5 esantionari in acelasi timp) in conformitate cu HG 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest.

Determinarea concentratiilor de gaze explozive

Laboratorul are in dotare explozimetre portabile pentru determinarea concentratiilor de gaze la limita inferioara de explozie (CH4, C2H2, C3H8/C4H10, benzina) pentru activitati de reparatii, dezafectari, in vederea obtinerii permiselor de lucru cu foc si/sau a certificatelor gas-free. Echipamentele sunt specifice acestor activitati, dotate cu senzori specifici si cu certificare ATEX pentru lucru in atmosfere explozive.

 

 

#Determinarea eficientei de captare a vaporilor de benzina emisi in timpul functionarii sistemelor de recuperare a vaporilor de benzina la statiile de distribuție carburanti, depozite si terminale

Laboratorul de incercari/esantionari de mediu LAJEDO in colaborare cu Departamentul de inspectii tehnice in exploatare LAJEDO efectueaza aceasta incercare si emite Raport de verificare periodica a instalatiilor de recuperare vapori pentru demonstrarea conformării cu prevederile Legii 264 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.

Conform L264/2017 sunt prevăzute următoarele cerinţe de conformare pentru detinatorii de staţii de distribuţie carburanţi

ART.9

Eficienţa de captare a vaporilor de benzină emişi în timpul funcţionării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este testată cel puţin o dată pe an în conformitate cu standardul SR EN 16321-2: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanţi a vehiculelor cu motor în staţiile de carburant. Partea 2: Metode de încercare pentru verificarea sistemelor de recuperare a vaporilor în staţiile de carburant, ediţia în vigoare la data utilizării standardului.

Pentru staţiile de benzină în care a fost instalat un sistem automat de monitorizare, eficienţa de captare a vaporilor de benzină trebuie testată cel puţin o dată la 3 ani.

Astfel laboratorul de încercări aplică in regim acreditat RENAR metoda de încercare uscată, cu debit de benzină simulat, prin utilizarea unei unităţi de post-procesare PPU Gallus 2000 şi efectuează verificarea eficienţei de captare a vaporilor de benzină la sistemele de recuperare a vaporilor în staţiile de distribuţie carburanţi conform EN 16321-2.

#Determinarea nivelului de zgomot ambiental/ nivel de vibratii

Laboratorul efectuează determinarea nivelului de zgomot ambiental (interior, exterior) conform SR ISO 1996-2:2018, SR 6161-1:2008 STAS 6161/3-82, si compararea cu limitele maxime admisibile conform legislatiei aplicabile:

 • -SR 10009:2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot
 • -Ord. 994/2018 pentru modificarea si completare a Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr 119/2014.

Personalul Lajedo are cunostintele necesare evaluarii surselor de zgomot, caracterizarii amplasarii acestora si dispunerea sonometrelor pentru respectarea prevederilor legale aplicabile.Experienta de lucru a personalului de teren isi spune cuvantul in cazul reclamatiilor si situatiilor tensionate create de expertize judiciare si/sau prezenta reprezentantilor autoritatilor, conducerea companiei va asigura de obiectivitatea, calmul si profesionalismul echipelor noastre de teren.

Aparatura pentru masurarea nivelurilor de presiune acustica incluzand atat microfonul cat si cablul (cablurile), ecranul (ecranele) de vant, inregistratoarele si alte accesorii indeplinesc cerintele pentru instrumente clasa 1 conform IEC 61672-1 pentru aplicatii in camp liber sau incidenta  aleatoare.

Lajedo efectueaza dispersii de zgomot pe diverse distante si conditii meteorologice, calculand atenuarea in atmosfera si tinand cont de bariere acustice putand estima in functie de puterea acustica a surselor de interes masurata sau stabilita conform cartii tehnice a echipamentului valoarea presiunii acustice la limita zonelor protejate utilizand programul de dispersie Canarina Custic 3.2

# Incercari efectuate in localuri permanente (sediul laboratorului)

Toate probele prelevate de responsabilii de esantionare LAJEDO sunt transportate in regim de siguranta calitativa si calitativa a probelor la sediul laboratorului pentru efectuarea incercarilor fizico-chimice pentru care laboratorul isi declara competenta si detine acreditare conform ISO / IEC 17025.

Laboratorul efectueaza in localul sau permanent dotat cu 6 sali de lucru urmatoarele incercari grupate pe tehnici de masurare pentru urmatoarele tipuri de probe: apa potabila, apa subterana, apa de suprafata, apa uzata, sol, namol, deseuri, biodeseuri, slamuri, eluate /levigate, filtre si solutii absorbante, tuburi adsorbante, combustibili minerali solizi, combustibili lichizi, biocombustibili, combustibili solizi prin recuperare:

 • Incercari prin metode electrochimice: pH, conductivitate, TDS, salinitate, acid fluorhidric
 • Incercari prin metode fizice: temperatura, CBO5
 • Incercari prin metode volumetrice: indice de permanganat, alcalinitate totala si permanenta, ANC
 • Incercari prin metode gravimetrice: reziduu, materii in suspensie, substante extractibile, substanta uscata si apa raportat la masa, pierdere la calcinare, continut de volatile si reziduu la calcinare, TDS, continut de cenusa, pulberi
 • Incercari prin spectrometrie de absorbtie moleculara si flux continuu CFA: cianuri, acid cianhidric, fenoli, detergenti, amoniu, amoniac, azotati, azotiti, fosfor total, fosfati, clor liber, reidual si total, sulfuri si hidrogen sulfurat, CCOCr, crom hexavalent si anhidrida cromica, sulfati, cloruri, acid clorhidric, fluoruri, duritate, sulfiti, etc.
 • Incercari prin metode spectrometrice cu detectie IR, prin combustie si oxidare cu detectie IR si chemiluminiscenta: total produse petroliere TPH, TOG, carbon organic, anorganic si nepurjabil (TC, TOC, DOC, TIC, NPOC, humus) azot total Nt
 • Incercari prin spectrometrie de absorbtie atomica cu atomizare in flacara (FLAAS), vapori reci (CVAAS) si spectrometrie de emisie optica cu plasma cuplata inductiv (ICP-OES): Ag, Al, As, B, BA, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Te, Ti, Tl, V, Zn, Hg
 • Incercari prin metode cromatografice cu detectie prin fluorescenta (HPLC-FLD), cu captura de electroni (ECD) spectrometru de masa cu head-space sau termodesorbtie, cu ionizare in flacara FID: hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), insecticide organoclorurate, PCB, clorbenzeni, hidrocarburi foarte volatile, compusi organici volatili C5-C15, hidrocarburi /uleiuri minerale din domeniul C10-C40 – peste 100 de compusi individuali – detalii la laborator sau in anexa la certificatul de acreditare
 • Incercari prin metode cu bomba calorimetrica: determinarea puterii calorifice superioare, calculul puterii calorifice inferioare cu parametrii necesari determinarii (N, H, S, O, C)
#Incercari si caracterizare deseuri

Laboratorul detine acreditare pentru efectuarea tuturor incercarilor prevazute de Ord. MMGA 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri

Astfel efectuam teste de levigare la raport 2:1 si 10:1 conform EN 12457-1,2,3,4 si analiza levigatului conform EN 16192:2012 pentru urmatorii indicatori: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, cloruri, fluoruri, sulfati, fenol, DOC, TDS si in plus indicatorii pentru substante organice care se efectueaza direct din deseu COT, BTEX, PCB, uleiuri minerale C10-C40, HAP, pH si capacitate de neutralizare a adcizilor ANC.

Pe baza rezultatelor obținute coroborate cu descrierea fizica (densitate, punct de inflamabilitate, putere calorifica, etc.) si cu datele referitoare la provenienta  deseului se poate atribui codul de deseu, se stabileste daca deseul este periculos sau nepericulos si/sau pe baza Legii 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare se intocmeste fisa de caracterizare a deseului sau se completeaza anexa 1 Transport ADR conform HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.