+40244520804

Servicii

Laborator de analize

Laboratorul de analize de mediu, cu acreditare RENAR pentru ISO 17025 se ocupa de monitorizarea factorilor de mediu astfel:

Determinarea calitatii factorilor de mediu

Apa, aer, sol, zgomot, noxe – se realizeaza prin efectuarea de masuratori directe cat si prin intermediul analizelor de laborator, la cererea clientului.

Masuratorile pentru poluantii din atmosfera si apa se efectueaza cu aparatura moderna (cu citire directa, cu aprobare de model, verificare metrologica si certificare ISO 9001) si se stabileste modul de dispersare a acestora;

Teste de levigabilitate si incercari specifice deseuri conform Ord MMGA 95/2005

Determinari putere calorifica combustibili solizi, combustibili lichizi, biocombustibili, combustibili solizi prin recuperare

Determinarea calitatii aerului cu autolaborator conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, sol, aer) consta in:

  • Prelevari si analize de probe de aer: emisii de poluanti prin masuratori la sursele  de emisie dirijate si printro retea de puncte de control pentru emisii în perimetrul extrauzinal, imisii, pulberi;
  • Prelevari si analize de probe de sol/reziduri;
  • Prelevari si analize de probe de ape uzate;
  • Masurari ale nivelului de zgomot în: perimetrul intrauzinal, zona surselor, zona protejata si la limita functionala;

Determinarea nivelului de noxe de mediu

Masurarea acestora se face la cererea beneficiarului pentru a determina noxele emise in aer, noxe ce provin de la activitati specifice domeniului lor de activitate. Acestea pot fii masurate continuu sau momentan in functie de cerinte.

Determinarea nivelului de noxe profesionale

Suntem abilitati de Ministerul Sanatatii pentru masurarea nivelului de noxe profesionale la locul de munca (microclimat, umiditate, temperatura, alte noxe profesionale conform certificatului de abilitare).

Determinarea nivelului de zgomot

Masurarea nivelului de zgomot se face pentru stabilirea exacta a surselor de poluare fonica in perimetrul in care beneficiarul isi desfasoara activitatea. Aparatele utilizate sunt sonometre de clasa I, conforme cu cerintele Uniunii Europene. Toate masuratorile nivelului de zgomot se efectueaza conform standardelor in vigoare, si se regasesc  intr-un raport de analize care cuprinde pe langa diagramele efective, si concluziile specialistilor nostri si indrumarile pentru gasirea solutiilor necesare imbunatatirii activitatii respective acolo unde este cazul.