Servicii

SC LAJEDO SRL poate asigura urmatoarea gama de servicii:
  • consultanta pe probleme si legislatie de protectia mediului, gospodarirea apelor, analize de laborator si toate domeniile ce au legatura cu acestea;
  • întocmirea de studii pentru obiective noi sau care urmeaza a fi modernizate – studii de evaluare a impactului asupra mediului, documentatii pentru obtinerea de notificari sau avize de gospodarirea apelor, studii geotehnice, studii hidrogeologice pentru stabilirea zonelor de protectie sanitara a forajelor ce urmeaza a fi executate sau a celor existente, alte tipuri de studii conexe;
  • elaborarea de documentatii de mediu pentru obiective aflate in functiune – bilanturi de mediu nivel 0, I si II, studii de amplasament pentru obtinerea Autorizatiei integrate de mediu, studii pentru evaluarea riscului, studii pentru obtinerea autorizatiilor de gospodarirea apelor, etc.;
  • emiterea de Avize tehnice COV pentru proiecte tehnologice la statiile de distribuire, terminale si depozite carburanti, incluzând instalatii, echipamente si dispozitive pentru recuperarea emisiilor de compusi organici volatili si limitarea evacuarii lor în atmosfera;
  • emiterea de Certificate de inspectare tehnica COV în exploatare, pentru statii de distribuire carburanti, terminale si depozite de produse petroliere;
  • proiecte complete pentru obtinerea permiselor/licentelor de exploatare;
  • orice alte tipuri de studii care deriva din cele enuntate mai sus sau care au legatura cu ele;
  • efectuarea de determinari, masuratori si analize pentru diversi poluanti din atmosfera, din apa, din sol si subsol;
  • efectuarea de analize toxicologice pentru protectia muncii.