Proiecte agreagate minerale

Proiecte necesare pentru exploatarea agregatelor minerale, in cadrul balastierelor
    Intocmim proiecte pentru obtinerea permiselor/licentelor de exploatare si a avizelor si autorizatiilor necesare exploatarii de balast atat in albia raurilor cat si in terasa acestora, conform legislatiei in vigoare. Acestea constau in urmatoarele:
        ridicare topografica efectuata de topometrist autorizat si avizarea lucrarii la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara
        intocmirea documentatiei de obtinere a avizului de gospodarire a apelor si a studiului tehnic zonal aferent, cu vizit in teren
        elaborarea documentatiei de obtinere a permisului/licentei de exploatare de la ANRM Bucuresti
        documentatia de obtinere a Autorizatiei de gospodarire a apelor si a abonamentului de exploatare de la Directia Apelor pe raza careia se afla exploatarea
        intocmirea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si Autorizatiei de construire pentru exploatarea de agregate.
        calculul devizului general de lucrari
 
   De asemeni oferim si consultanta de specialitate privind depunerea si sustinerea proiectelor la autoritatile de resort. Colaboram cu verificatori de proiecte si experti pentru avizarea lucrarilor intocmite.