Documentatii de mediu

Suntem o firma cu experienta autorizata de Ministerul Mediului pentru elaborarea studiilor de mediu precum:
 –    Memorii tehnice de activitate in vederea obtinerii acordului de mediu;
 –    Studii de evaluare a impactului in vederea obtinerii acordului de mediu;
 –    Bilanturi nivel I si II si Rapoarte la Bilant de mediu;
 –    Evaluarea riscului pentru obtinerea autorizatiei de mediu;
 –    Intocmirea Programului de conformare, parte integranta din autorizatia de mediu;
 –  Planuri de refacere a mediului pentru activitatiile industriale in concordanta cu legislatia actuala (Legea Apelor, Legea Minelor, Legea protectiei mediului, etc.);
 –    Intocmirea Fisei de prezentare si a declaratiei necesara emiterii autorizatiei de mediu;
 –    Evidentierea gradului actual de poluare pentru toti factorii de mediu (sol, apa, aer, vegetatie, zgomote si vibratii, social), prin lucrari si studii de ingineria mediului, in ariile solicitate de beneficiar, in scopul diminuarii factorilor poluanti; consilierea beneficiarului privind responsabilitatile legate de calitatea factorilor de mediu;
 –   Gestionarea deseurilor chimice, toxice si periculoase, solutii de eliminare a deseurilor, evaluare si solutii de reconstructie ecologica a terenurilor contaminate cu deseuri, etc ;
 –    Sustinerea proiectelor si documentatiilor la Agentiile de Mediu din zona lucrarii;
 –    Documentatii pentru obtinerea avizelor de autorizatiilor de gospodarire a apelor.
 
De asemeni oferim consultanta de mediu partenerilor nostri pentru a imbunatatii performanta de mediu, pentru a optimiza procesele si a reduce riscurile si impacturile negative asupra mediului.