Despre noi

       
  

Proiecte Agreagate Minerale Lajedo

  Firma LAJEDO a luat fiinta în anul 1993, din initiativa celor doi actionari care o conduc si în prezent. Preocuparile firmei au fost variate, începând cu proiectarea, in general, si terminând cu proiectarea în domeniul protectiei mediului, a apelor si consultanta de specialitate.

 

       
 S.C. LAJEDO S.R.L.  poate asigura urmatoarea gama de servicii:
  • consultanta pe probleme si legislatie de protectia mediului, gospodarirea apelor, analize de laborator si toate domeniile ce au legatura cu acestea;
  • întocmirea de studii pentru obiective noi sau care urmeaza a fi modernizate – studii de evaluare a impactului asupra mediului, documentatii pentru obtinerea de notificari sau avize de gospodarirea apelor, studii geotehnice, studii hidrogeologice pentru stabilirea zonelor de protectie sanitara a forajelor ce urmeaza a fi executate sau a celor existente, alte tipuri de studii conexe;
Protejeaza Mediul Inconjurator
  • elaborarea de documentatii de mediu pentru obiective aflate in functiune – bilanturi de mediu nivel 0, I si II, bilanturi integrate de mediu, studii pentru evaluarea riscului, studii pentru obtinerea autorizatiilor de gospodarirea apelor, etc ;
  • emiterea de Avize tehnice COV pentru proiecte tehnologice la statiile de distribuire, terminale si depozite carburanti, incluzând instalatii, echipamente si dispozitive pentru recuperarea emisiilor de compusi organici volatili si limitarea evacuarii lor în atmosfera;
  • emiterea de Certificate de inspectare tehnica COV în exploatare, pentru statii de distribuire carburanti, terminale si depozite de produse petroliere;
  • proiecte complete pentru obtinerea permiselor/licentelor de exploatare;
  • orice alte tipuri de studii care deriva din cele enuntate mai sus sau care au legatura cu ele;
  • efectuarea de determinari, masuratori si analize pentru diversi poluanti din atmosfera, din apa, din sol si subsol;
  • efectuarea de analize toxicologice pentru protectia muncii.
 
ACREDITARI 
        In 1997 am obtinut atestare din partea M.A.P.P.M. Bucuresti pentru elaborarea de studii de impact asupra mediului, bilanturi de mediu si studii pentru evaluarea riscului.
       In 2000 am fost acreditati, de acelasi minister, pentru întocmirea de documentatii de gospodarirea apelor.
       In 2003 am obtinut certificare din partea MIR pentru avizarea tehnica a proiectelor si inspectia tehnica in exploatare a instalatiilor, în scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati.
       In 2005 reinnoirea Certificatului de atestare emis de MIR pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili.
       In 2007 am obtinut certificare ISO 9001 – emisa de Societatea Româna pentru Asigurarea Calitatii (afiliata la IQNET) pentru certificarea sistemului de management al calitatii.
       In 2008 am fost certificati SR EN ISO 17025 ca Laborator de mediu acreditat RENAR cu Certificat de acreditare nr. LI 652
       In 2009 am obtinut CERTIFICAT DE ABILITARE – emis de    Ministerul Sanatatii Publice pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale.
       In 2009 am obtinut CERTIFICAT DE ATESTARE – emis de  A.N.R.M. Bucuresti pentru intocmirea de proiecte in vederea obtinerii permiselor/licentelor de exploatare.
       In 2010 firma noastra a aplicat la programele Agentiei Nationale pentru Cercetare Stiintifica.
 
       Aceste atestari obtinute nu reprezinta altceva decât recunoasterea profesionalismului si capabilitatii colectivului nostru.